Matemātiskā svārsta svārstību periods

$$T = 2\cdot \pi\cdot \sqrt {\frac{l}{g}}$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =