Nesējfrekvence (cikliskā frekvence) svārstību

$$\omega = 2\cdot \pi\cdot \nu$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =