Maksimālais interference un gājienu starpība (gājiena diference)

$$\Delta_{d} = k\cdot \lambda$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =