Viļņa ātrums un garums pāreju uz citu (apkārtējā) vidi

λ1 / λ2 = v1 / v2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =