Viļņa izplatīšanās ātrums

v = λ / T
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =