Boila—Mariota likums (izotermisks process)

$$p_1\cdot V_1 = p_2\cdot V_2$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =