Boila—Mariota likums (izotermisks process)

p1 V1 = p2 V2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =