Gāze: spiediens, koncentrācija, temperatūra

$$p = n\cdot k\cdot T$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =