Gāze: spiediens, tilpums, vidējā kinētiskā enerģija

$$\frac{p\cdot V}{N} = \frac{2\cdot E}{3}$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =