Gāze: spiediens, tilpums, vidējā kinētiskā enerģija

pV / N = 2E / 3
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =