Gāze:vielas daudzums, tilpums

$$\nu = \frac{V}{V_{M}}$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =