Ideālas gāzes likums (Mendeļejeva - Klapeirona vienādojums)

$$\frac{p\cdot V}{T} = \nu\cdot R$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =