Ideālas gāzes likums (Mendeļejeva - Klapeirona vienādojums)

pV / T = νR
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =