Ideālas gāzes likums (Mendeļejeva - Klapeirona vienādojums)

$$p\cdot V = \frac{m\cdot R\cdot T}{M}$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =