Ideālas gāzes likums (Mendeļejeva - Klapeirona vienādojums)

pV = mR*T / M
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =