Ideālas gāzes spiediens

p = 2/3 nE
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =