Ideālas gāzes spiediens

$$p = \frac{2}{3}\cdot n\cdot E$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =