Iekšējā enerģija molekulu

$$E = \frac{m\cdot v^{2}}{2}$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =