Molekulāri kinētiskās teorijas (MKT) pamatvienādojums

$$p = \frac{1}{3}\cdot n\cdot m_0\cdot v^{2}$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =