Molekulāri kinētiskās teorijas (MKT) pamatvienādojums

p = 1/3 n m0  v^2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =