Molekulas masa

m0 = m / N
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =