Molekulu koncentrācijas

n = N / V
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =