Molekulu vidējais kvadrātiskais ātrums

v = saknis(3kT / m0)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =