Molmasa

$$M = \frac{m}{\nu}$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =