Šarla likums (izohors process)

p1 / T1 = p2 / T2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =