Šarla likums (izohors process)

$$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =