Temperatūras svārstības no gāzes spiediena

p = p0 γ T
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =