Vidējā kinētiskā enerģija

$$E = \frac{3\cdot k\cdot T}{2}$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =