Vidējā kinētiskā enerģija

E = 3 kT/2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =