Garuma relativitāte (Lorenca kontrakcija)

l_r = l * saknis(1 - v^2 / c^2)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =