Lorenca transformācijas

x_r = (x - v t) / saknis(1 - v^2 /c^2)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =