Absolūtā temperatūra

T = t + 273
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =