Kurināmā degšanas

$$Q = q\cdot m$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =