Kušanas siltums

$$Q = \lambda\cdot m$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =