Siltuma daudzums

Q = cm(T_2 - T_1)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =