Temperatūra Fārenheita

$$F = 32+1.8\cdot C$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =