Šķidruma ātrums, kas izriet no caurules

v = saknis(2p/ρ)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =