Šķidruma spiediens

p = ρgh
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =