Inerces moments rotējoša ķermeņa

$$J = m\cdot r^{2}$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =