Inerces moments rotējoša ķermeņa

J = mr^2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =