Sviru noteikums

F1/F2 = d2/d1
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =