Maksimālā efektivitāte (lietderības koeficients) siltuma dzinēju

η_max = (T_1 - T_2) / T_1
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =