Pirmais termodinamikas likums

Δ_U = A + Q
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =