Huka likums (spriegums)

σ = Eε
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =