Huka likums (spriegums)

$$\sigma = E\cdot \varepsilon$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =