Kapilāri pacelšanās (nolaišanās) augstums

h = 2σ / (ρgr)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =