Kapilāri pacelšanās (nolaišanās) augstums

$$h = \frac{2\cdot \sigma}{\rho\cdot g\cdot r}$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =