Laplasa spiediens zem liektas šķidruma virsmas

Δ_p = 2σ / R
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =