Lineārās termiskās izplešanās koeficients (ciets ķermenis)

$$\alpha = \frac{\Delta_{l}}{l_{1}\cdot \Delta_{t}}$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =