Lineārās termiskās izplešanās koeficients (ciets ķermenis)

α = Δ_l / (l_1 * Δ_t)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =