Pagarināšana

ε = Δ_l / l_0
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =