Pagarināšana

$$\varepsilon = \frac{\Delta_{l}}{l_0}$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =