Spriegums

$$\sigma = \frac{F}{S}$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =