Stiprums (spēks) virsmas spraiguma šķidruma

$$F = \sigma\cdot l$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =