Termiskā izplešanās laukuma (ciets ķermenis)

$$S_{2} = S_{1}\cdot (1+2\cdot \alpha\cdot \Delta_{t})$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =