Termiskā izplešanās laukuma (ciets ķermenis)

$$\Delta_{S} = 2\cdot \alpha\cdot S_{1}\cdot \Delta_{t}$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =