Termiskā izplešanās šķidruma tilpuma

$$V_{2} = V_{1}\cdot (1+\beta\cdot \Delta_{t})$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =