Termiskā izplešanās tilpuma (ciets ķermenis)

$$V_{2} = V_{1}\cdot (1+3\cdot \alpha\cdot \Delta_{t})$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =