Difrakcijas režģis: minimumi

d sin(φ) = (2k+1)*λ/2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =