Koherenti viļņi un gājienu starpība (gājiena diference): interferences maksimums

Δ_d = k * λ
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =