Koherenti viļņi un gājienu starpība (gājiena diference): interferences minimums

Δ_d = (2k+1) * λ/2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =