Koherenti viļņi un gājienu starpība (gājiena diference)

Δ_d = d2-d1
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =