Kvadrāts: apvilktās riņķa līnijas rādiuss

R = a saknis(2) / 2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =